Cabanova Sitebuilder New.__jpg.jpg
Serviciu extern in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si Resurse Umane Specialisti Servicii Resurse Umane si Protectia Muncii va pun la dispozitie servicii de consultanta, restabilire şi menţinere în domeniu resurse umane, securitatea si sanatatea muncii in conformitate cu Legegislatia Republicii Moldova tel: 920-900; 078475610, 069263920 Servicii in domeniul resurselor umane 1. Intocmirea Regulamentul de Ordine Interna; 2. Intocmirea, incheierea si vizarea contractelor individuale de munca; 3. Intocmirea dosarului de personal, obtinerea de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar; 4. Completarea carnetelor de munca ale salariatilor; 5. Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca, etc. Servicii in domeniul securitatii si sanatatii muncii 1. Intocmirea documentatiei de organizare a activitatii de SSM (decizii, completarea fisei postului cu responsabilitati de SSM, completarea Regulamentului de ordine interioara cu masuri de securitate si sanatate in munca); 2. Intocmirea instructiunilor proprii pentru instruirea introductiv-generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor; 3. Elaborarea programului de instruire testare la nivelul societatii in ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca; 4. Intocmirea de instructiuni proprii de SSM pentru fiecare activitate, tinand seama de particularitatile activitatilor societatii precum si ale locurilor de munca; 5. Intocmirea Fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca” pentru fiecare angajat al societatii; 6. Verificarea instructajului periodic de securitate si sanatate in munca; 7. Evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala , inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru; 8. Stabilirea masurilor tehnico organizatorice de prevenire si protectie; 9. Elaborarea si actualizarea Planului de prevenire si protectie, etc. Valoarea pachetului de servicii se negociaza in functie de numarul angajatilor, specificul si complexitatea activitatii desfasurate
Adaugă text aici

CATEGORII MAGAZIN

Instructiuni securitatea si sanatatea muncii
Pachet instructiuni securitatea si sanatatea muncii Tel. 069263920 Pentru usurarea muncii dumneavoastra va propunem o colectie de instructiuni de securitatea si sanatatea in munca, tematici privind toate fazele de instruire si evaluari factori de risc pentru cele mai frecvente activitati intalnite. Elaborarea instructiunilor specifice de securitatea şi sanatatea muncii pentru fiecare loc de munca tinand cont de particularitătile activitătilor firmei precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru. Valoarea pachetului se negociaza in functie de numarul angajatilor, specificul si complexitatea activitatii desfasurate
Mai Mult ►
РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА тел: 078475610, 069263920 Сегодня можно найти множество типовых инструкций по охране труда. Но их необходимо доработать в соответствии с видом и особенностями деятельности Вашей организации. Предоставляем услуги в разработке и доработке инструкций по охране здоровья и безопасности труда. Разработка документации включает в себя: • Разработка плана мероприятий по охране здоровья и безопасности труда на ближайший период • Разработка инструкций по охране здоровья и безопасности труда для всех профессий и видов работ • Разработка программ требуемых инструктажей для всех категорий сотрудников • Заполнение личных карточек обучения в области охраны здоровья и безопасности труда (на каждого работника предприятия) • Составление перечня нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны труда (приказы, журналы, и.т.д.) • Аттестация рабочих мест. • Аудит по охране здоровья и безопасности труда (экспертиза документации по охране здоровья и безопасности труда)
Mai Mult ►
Ведение кадрового делопроизводства
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО Предлагаем услуги ведения кадрового делопроизводства. тел: 078475610, 069263920 Ведение кадрового делопроизводства включает в себя: • комплексное ведение кадрового делопроизводства • кадровый аудит (экспертиза кадровой документации) • разработка и восстановление пакета необходимых кадровых документов в соответствии с требованиями действующего законодательства • выполнение всех функций инспектора отдела кадров • консультирование по вопросам, связанным с кадровым делопроизводством Вы можете заказать как комплексную услугу, так и часть ее. Время деньги! Занимайтесь бизнесом, а ведение кадрового учета и документации по охране здоровья и безопасности труда доверьте профессионалам!
Mai Mult ►
Servicii de securitate şi sanatate în muncă in Moldova
Servicii de securitate şi sanatate în muncă tel: 078475610, 069263920 Va oferim servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii în conformitate cu prevederile legislatiei securitaţii şi sanătaţii muncii din Republica Moldova: 1. Oferă consultanţa de specialitate în domeniul legislatiei muncii si securitatii si sanatatii in munca. 2. Efectuează instruirea introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajarea personalului. 3. Efectuează / monitorizează efectuarea la timp şi corectă a instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la locul de muncă a personalului angajat. 4. Efectuează / monitorizează efectuarea la timp şi corectă a instruirii periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului angajat. 5. Elaborează pachetul de instrucţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă necesare în procesul de activitate: • Instructiunea instruirii introductiv generale de securitate si sanatate in munca; • Instructiunea privind acordarea primului ajutor medical accidentatului; • Instructiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea securitatii incendiare la intreprindere; • Instructiunile de securitate si sanatate in munca pentru toate functiile, conform statelor de personal; • Instructiuni de securitate si sanatate în munca pentru instrumentele, utilajul, obiectele, etc. folosire de lucratori. 6. Elaboreaza si intocmeste fisele personale de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru toti angajatii. 7. Elaboreaza si intocmeste urmatoarele registre: • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; • Registrul de înregistrare a instructiunilor de securitate si sanatate in munca; • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru asigurarea securitatii incendiare; • Registrul de înregistrare a accidentelor la locul de muncă; • Registru pentru acordarea echipamentului individual de protectie lucratorilor. 8. Elaborează documentatia de organizare a activitatii de SSM (decizii, completarea fisei postului cu responsabilitati de SSM, completarea Regulamentului de ordine interioara cu masuri de securitate si sanatate in munca). 9. Efectuează evaluarea factorilor de risc profesional la locul de muncă, cu întocmirea fişelor de evaluare a factorilor de risc. 10. Efectuează evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile. 11. Întocmeste planul de protecţie şi prevenire. 12. Oferă consultanţa pentru elaborarea materialelor necesare pentru panoul de agitaţie “Securitatea şi sănătatea muncii” 13. Cerceteaza accidentele cu incapacitate temporală de muncă. 14. Auditul intern al securitate şi sănătate în muncă la întreprindere. 15. Acordă servicii de restabilire a Serviciului securităţii şi sănătăţii muncii pentru perioadele precedente si tinerea curenta a evidentei securităţii şi sănătăţii muncii (protecţia muncii) la intreprindere. Va stam la dispozitie cu o gama completa de activitati de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatati in munca si situatii de urgenta din care sa va alegeti ceea ce este potrivit organizatiei dumneavoastra. Noi înțelegem că fiecare afacere este diferita și, prin urmare, va oferim posibilitatea alegerii unui grup de servicii flexibile și scalabile din punct de vedere al costurilor. Valoarea pachetului de servicii se negociaza in functie de numarul angajatilor, specificul si complexitatea activitatii desfasurate
Mai Mult ►